O  nás

Rastieme s deťmi vzniklo ako názov pre festival rodičovstva. Hlavná iniciátorka a organizátorka Lenka Elečková sa inšpirovala knihou o výchove od Naomi Aldort “Vychovávame deti a rastieme s nimi”.

Postupne však tento názov zastrešuje aj kurzy/prednášky zamerané na vzdelávanie párov v očakávaní dieťatka, rodičov a každého, koho zaujímajú témy z oblasti rodičovstva a zdravého životného štýlu.

Kurzy organizuje Lenka Elečková a OZ Dekiňa.

Lenka Elečková

Lenka Elečková - Lele

Vyštudovala ekológiu a chémiu. Po doktoráte prevádzkovala tri roky obchod s prírodnými a ekologickými produktami pre deti, dospelých a domácnosť, v ktorom aj predávala.

S obchodom bolo prepojené poradenstvo ohľadom výberu látkových plienok a ergonomického nosenia detí. Školila sa v tejto oblasti na Slovensku aj v Českej republike.

Už počas prevádzkovania obchodu začala organizovať kurzy pre rodičov – predpôrodný kurz a kurzy na témy kontaktného rodičovstva.

Mamka dvoch detí.

OZ DEKIŇA logo

OZ Dekiňa

OZ Dekiňa je zamerané na edukáciu detí i dospelých a ich celkový osobnostný rozvoj.

Podporuje životý štýl vedúci k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode, poskytuje zmysluplné trávení voľného času, zvyšuje kvalitu života komunity, vytvára podmienky a zázemia pre cestovný ruch s cieľom pozitívnej propagácie lokality.

Pozrite si stránku OZ DEKIŇA na Facebooku.