Festival

Rastieme s deťmi vzniklo ako názov pre festival rodičovstva, ktorý sa uskotočnil dvakrát v letech 2016 a 2017.

Rodinka - Rastieme s deťmi

1. ročník

Prvý ročník festivalu sa uskutočnil 23.apríla 2016 v MC Delfínik v Košiciach. Bol to jednodňový festival obsahujúci 7 prednášok ku rodičovstvu, workshopy pre deti a dospelých, herňu, a tiež propagačné a predajné stánky.

2. ročník

Druhý ročník festivalu bol pre zmenu dvojdňový. Konal sa 20.-21. mája 2017 v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej ulici v Košiciach.